top of page
פוסטים נבחרים

" אני בוחר לאהוב אותה, לא משנה מה התוצאה"

כך אמר איש יקר שליוויתי בתהליך אישי כששאלתי מה הוא לוקח איתו.

אתם מכירים את הרגעים האלה בזוגיות, כשאתם נסגרים אל מול הכעס של בת הזוג, או בעצם אל מול כל ביטוי חזק של רגשות?

הרבה גברים שאני פוגש מספרים שאל מול עוצמה גדולה כזו של רגשות, הם מגיבים במספר אופנים: 1. עוברים לראש ומנסים למצוא פתרון ל"בעיה" שמעלה. 2. נאטמים רגשים ונסגרים - כי נלחץ להם כפתור פנימי והם בעצם מרגישים עלבון, בלבול, דחייה, לא נאהבים, חוסר אונים וכו' 3. לוקחים את זה אישית שזה קשור אליהם, מפרשים כמתקפה נגדם ותוקפים חזרה. 4. מפתחים אדישות ומתעלמים ( כלפי חוץ... בפנים מרגישים כמו בסעיף 2). 5. שופטים ומבקרים את ההתנהגות שלה כמשהו לא בוגר, היסטרי, דרמתי ומנפנפים את זה ( גם אם זה רק בתוכם )

לא משנה באיזו אופן הם בחרו, התוצאה היא שנוצרים רחוק, חוסר הבנה , תסכול, וה"בעיה" לא נפתרת.

מה שמתחולל בפנים הוא עמוק יותר: בעצם המופע של רגשות בעוצמות גבוהות -

היא התבטאות של האנרגיה הנקבית, שבדוגמא יוצגה על ידי בת הזוג. אבל קיימת גם בתוכינו הגברים.

אל מול ביטוי חזק שכזה בין בני זוג, הרבה פעמים מה שמנהל את החגיגה, הוא הילד הפנימי שמגיב אל מול האנרגיה הזו.

למשל: הילד הפנימי של הגבר שרוצה לקבל את האהבה של ה"אמא"

בדמות בת הזוג, מרגיש לא אהוב, מפחד מהכעס שלה ומגיב אוטומטית באופן שמכיר:

נהיה תלותי, או דורשני, או דחוי וכיוצא בזה.

כדי שתהיה התפתחות בקשר, עלינו ראשית לטפל ב"פצע הילדות" שלנו ולקחת עליו אחריות.

לדעת שזה "כפתור" פנימי שלנו, לקחת אחריות על הרגשות שמתעוררים, לנשום ולהכיל את זה ולהפתח חזרה.

לעשות הבחנה בין מה שמתעורר בי כתגובה להתנהגות שמגיעה מבחוץ. ולקחת אחריות על זה.

כשאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים להתפנות לרגע מתוכינו ולראות את האחר- את בת הזוג.

לראות באופן חופשי משוחרר מהדרמה הפנימית שלנו. ואז היא מתגלה - הצרכים העמוקים שלה מתחת לרגשות, הרצונות שלה. ויש יותר סבלנות והכלה רגשית למה שמביאה.

ואז מתגלות אפשרויות רבות לאיך לפעול: להקשיב, לחבק לראות את הילדה הפגועה שבתוכה, לשמוע עד הסוף ולהבין מה דרוש.

את זה נוכל לעשות רק כאשר נבחין ונקח אחריות על הדרמה הפנימית שלנו ונעשה מקום בתוכינו ובליבנו לראות את האחר.

היכולת לפנות מקום, לצאת מהספור שלנו ולראות את האחר היא הכישור המודרני החשוב בזוגיות ובכלל ביחסים.

זה מה שמזין את האהבה.

וזו בחירה ופעולה פנימית אקטיבית שאנחנו כבני זוג יכולים לעשות כל רגע ורגע.

"אני בוחר לאהוב בלי קשר לתוצאות" כך הוא אמר.

פוסטים אחרונים
עקוב אחרי
תגיות
ארכיון
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page